Reabilitarea padurilor

Reabilitarea pădurilor distruse – habitatul 9260- Castanea sativa,  acţiunea se bazeaza pe experienţa europeană în dezvoltarea şi punerea în aplicare de control biologic al castanului  afectat de o ciupercă din Asia – Cryphonectria parasitica. Controlul chimic al ciupercii nu este eficient şi hibridizarea de castan comestibil cu specii asiatice rezistestente, nu este permisă în habitatele protejate, metoda de control eficienta fiind numai cea biologică.

Mai mult »

Obiective

Reabilitarea habitatului 4070* – Pinus mugo şi Rhododron myrtifolium, acţiunea  consta în plantarea cu Pinus mugo a zonei distruse de gestionarea necorespunzătoare a păşunilor. Metoda este una folosită cu succes în alte zone protejate (parcuri naţionale).

Mai mult »

Activitati

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest include o mare diversitate biologică şi ecologică , care conţine 6 tipuri de ecosisteme – păduri (paduri şi tufişuri), pajişti, saxicole, ape ( luciu de ape) riverane şi peşteri.

Situl ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest reprezintă unul din puţinele situri cu o valoare ridicată a biodiversitatii. Din pacate, parti din aceasta zona sunt degradate sau deja distruse. Lipsa activităţiilor de gestionare a habitatelor vizate a dus la degradarea şi pierderea habitatelor naturale.

Mai mult »

Protejand mediul

floare

Programul LIFE este instrumentul financiar al UE pentru protecţia mediului. LIFE Natura si Biodiversitate: urmareste implementarea politicilor si a legislaltiei comunitare in domeniile legate de natura si biodiversitate, in mod particular a Directivelor 79/409/EEC si 92/43/EEC, precum si sa sustina dezvoltarea si implementarea adecvata a Retelei Natura 2000. Reteaua Natura 2000 este principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea biodiversitatii. Este o retea ecologica dezvoltata pe intreg teritoriul Uniunii Europene, pe baza Directivelor Habitate si Pasari, urmarind sa asigure conservarea pe termen lung a habitatelor naturale si a speciilor rare de flora si fauna la nivel comunitar.

Proiectul LIFE

proiectul LIFE Gorj

Bine aţi venit pe pagina proiectului LIFE +11NAT/RO/825 - Managementul conservativ al habitatelor 4070* şi 9260 din ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, judetul Gorj. Proiect finanţat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene. Proiectul are ca Beneficiar coordonator Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, în parteneriat cu Administratia Sitului Nordul Gorjului de Vest si Institutul de Cercetari si Amenajeri Silvice Brasov.
Perioada de implementare: 2012-2017.
Valoarea acestuia este de 1,987,742 €, din care Contribuţia Comisiei Europene este de 993,871 € (50,00%), iar cofinanţarea va fi asigurată de Ministerul Mediului şi al Pădurilor.