Blog

Raport privind „Festivalul castanului” in Proiectul LIFE+ 11 NAT/RO/825

10 noiembrie 2013  |   Evenimente in cadrul proiectului,Noutati  

Festivalul Castanului , activitate E4 de implementare in proiectul LIFE 11 NAT/RO/825 deschiderea acestuia s-a desfasurat in Centrul civic al orasului Tismana , prezentarile specialistilor au avut loc in caminul cultural al localitatii, in data de 18.10.2013 – si o vizita in teren la primul amplasament in care partenerul ICAS Brasov a efectuat primele
tratamente in vara anului 2013, in vederea observarii rezultatelor in habitatul 9260 de Castanea sativa .
La acest eveniment au fost transmise 100 invitatii si au participat 95 de persoane, din toate domeniile de activitate, precum: Reprezentanti ai Parlamentului din Romania, Reprezentanti ai Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, ANPM Bucuresti, ICAS Brasov, Autoritati publice locale, Consiliul judetean Gorj, Proprietari de terenuri, Gestionari de fonduri cinegetice, Administratorii ariiilor naturale protejate din Gorj si regiunea Oltenia, reprezentantii APM-rilor din regiunea Oltenia, Agentii de mediu ce implementeaza programe Life, experti in protectia mediului si firme care isi desfasoara activitatea in aria protejata RO SCI 0129 NGV vizate de proiect.

Download raport integral.