Rezultate

Rezultate asteptate

– restaurarea a 10 ha distruse de arbusti 4070* cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium;

– reconstruţia ecologică a 60 ha de pădure, 9260 Castanea sativa, prin metode biologice (şi silvice) pentru tratarea cancerului.

–  restaurarea (prin plantaţii de castani) din totalul distrus de 25 ha de pădure 9260 Castanea sativa.

– infrastructuri adecvate de conservare a habitatelor restaurate, inclusiv infrastructura la scara mică de vizitatori pentru controlul turismului pe aceste domenii.

–  Materiale informative: 5 panouri de informare  habitate, 12 panouri de informare de la infrastructura la scară mică de vizitatori, 1000 de broşuri de prezentare proiect, 10 000 bucati Ghid de promovare  a ecoturismului în zona protejată cu deviza „Schimbă-ţi atitudinea, ocroteşte natura” in ROSCI 0129, două banere, 100 postere, 10 000/ DVD-uri CD-uri cu materiale informative, inclusiv fotografii şi filme, 1000 pliante privind managementul habitatelor naturale, 3000 de manuale ecologice pentru copii.

– 10 evenimente de proiect, inclusiv lansarea Festivalului Castanului.

– grupurile ţintă informate cu privire la valoarea biodiversităţii şi finanţarea proiectului.