Blog

Reabilitarea padurilor

29 decembrie 2012  |    

Reabilitarea pădurilor distruse – habitatul 9260- Castanea sativa,  acţiunea se bazeaza pe experienţa europeană în dezvoltarea şi punerea în aplicare de control biologic al castanului  afectat de o ciupercă din Asia – Cryphonectria parasitica. Controlul chimic al ciupercii nu este eficient şi hibridizarea de castan comestibil cu specii asiatice rezistestente, nu este permisă în habitatele protejate, metoda de control eficienta fiind numai cea biologică.