Studii

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC
pentru lucrările de înființare pepinieră (cca 3 ha)
de tufărișuri de Pinus mugo (habitat 4070) și refacere zona cu
Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium de 10 ha

STUDIU TEHNICO-ECONOMIC
al habitatului 9260 Vegetatie forestiera cu Castanea sativa
Starea de conservare a speciei Castanea sativa si a habitatului
9260

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
pentru proiectul LIFE+ 11 NAT/RO/825 „Conservative management for 4070* and 9260 habitats of ROSCI 0129 North of Western”, judeţul Gor
j

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
pentru proiectul LIFE+ 11 NAT/RO/825 „Conservative management for 4070* and 9260 habitats
of ROSCI 0129 North of Western”, judeţul Gorj